40 88 13 05

1. Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på www.henrikroedejensen.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til www.henrikroedejensen.dk via hrj@derfor.eu, såfremt kunden ønsker det.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Henrik Røde Jensen accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Fremstilling af varer inkl. Pris på www.henrikroedejensen.dk er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra www.henrikroedejensen.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og www.henrikroedejensen.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Betaling:

Vores webshop tilbyder betaling via efterkrav som en bekvem og sikker betalingsmetode. Når du vælger at betale via efterkrav, betyder det, at du betaler for dine varer ved levering, og ikke på tidspunktet for bestillingen.

Faktura medsendes varen:
For at sikre gennemsigtighed og nem opfølgning, vil en detaljeret faktura blive medsendt sammen med dine varer. Denne faktura vil indeholde alle nødvendige oplysninger om dit køb, herunder varebeskrivelser, mængder, priser og den samlede købspris.

Betalingsbetingelser:
Vi anmoder venligst om, at alle betalinger foretages inden for 8 dage netto fra leveringsdatoen. Dette betyder, at betalingen skal være fuldført og modtaget af os inden for 8 dage efter, at du har modtaget dine varer.

Sen betaling:
Vær opmærksom på, at for sen betaling kan medføre yderligere gebyrer eller renter. Det er derfor vigtigt, at du overholder de angivne betalingsfrister for at undgå yderligere omkostninger.

Betalingssikkerhed:
Vi garanterer, at alle transaktioner og betalingsprocesser håndteres med højeste sikkerhedsstandarder. Din tryghed og tillid er af største vigtighed for os.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

www.henrikroedejensen.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. link kontrolleres ikke af www.henrikroedejensen.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.henrikroedejensen.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Henrik Røde Jensen egen beskrivelse.
Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for www.henrikroedejensen.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. www.henrikroedejensen.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, såfremt det meddeles til www.henrikroedejensen.dk. Herefter refunderer sælger det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Vedrørende returnering, bedes du benytte Post Danmark eller GLS som udbyder, og ikke andre alternative pakkedistributører. Dette sikrer, at du kan spore din vare i tilfælde af at den skulle gå tabt under returforsendelsen. Det anbefales at du returnerer varen i en forsvarlig emballage – sammen med fakturaen, hvor du gør det klart at du gør brug af fortrydelsesretten til at få refunderet din bestilling. Du bedes returnerer varen som en forsigtig pakke med Post Danmark eller GLS.
Såfremt du fortryder dit køb, kan du blot nægte modtagelse af forsendelsen.
Vores returregler gælder alle solgte varer til private. Disse er ikke gældende ved afhentning af varer i vor butik, ej heller ved varer solgt til virksomheder.
Såfremt Henrik Røde Jensen modtager de returnerede varer i acceptabel stand, refunderes det modtagne beløb.


Hjemmesiden www.henrikroedejensen.dk drives af firmaet:

FIRMANAVN CVR nr: 38744739
TELEFON: 40881305, ADRESSE: Fresiavej 10, 9800 Hjørring


Forbehold for ændringer:

Henrik Røde Jensen forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.


Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Privatlivspolitik for Henrik Røde Jensen

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan www.henrikroedejensen.dk (herefter “vi”, “os”, eller “vores”) indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personlige oplysninger.

1. Dataansvarlig
Henrik Røde Jensen
hrj@derfor.eu
Telefon: 40881305

2. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi, og hvorfor?
Vi indsamler forskellige typer af personlige oplysninger til forskellige formål:

Kontaktoplysninger: Såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger anvendes til kommunikation med dig, for eksempel i forbindelse med forespørgsler eller ordrehåndtering.
Ordreinformation: Når du køber noget hos os, indsamler vi oplysninger om dine køb.
Betalingsoplysninger: Vi indsamler betalingsoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en transaktion.

3. Hvordan bruger vi dine oplysninger?
Vi bruger dine personlige oplysninger til at:

Behandle dine ordrer.
Kommunikere med dig om dine ordrer, produkter, tjenester og tilbud.
Forbedre vores tjenester og produktsortiment.
Overholde juridiske forpligtelser.

4. Deling af dine personlige oplysninger
Vi deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at opfylde vores forretningstjenester eller lovmæssige krav.

5. Datasikkerhed
Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre sikkerheden af dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse.

6. Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om adgang til, ændring eller sletning af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os på ovenstående kontaktinformationer.

7. Ændringer af privatlivspolitikken
Vi kan periodisk opdatere denne privatlivspolitik. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 28. november 2023.